Wtorek, 19 wrzesień 2017
  • Polski
  • Angielski


O nas

 

Eko Energia jest firmą rodzinną, z polskim kapitałem, zajmującą się przygotowaniem i realizacją projektów związanych z energią odnawialną. Główna działalność spółki skoncentrowana jest na realizacji projektów parków wiatrowych na terenie Polski, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i urządzeń najnowszej generacji pozwalających na to, by energia odnawialna była możliwie optymalnie wykorzystywana.

 

 

Naszą misją jest dochowanie najwyższych standardów na każdym etapie przygotowania oraz realizacji inwestycji. Wyboru lokalizacji farmy wiatrowej dokonujemy kierując się dobrymi praktykami oraz respektując obowiązujące w Polsce  przepisy prawa, w tym także  rekomendacje i wytyczne  organów administracji państwowej i samorządowej. Już na wstępnym etapie oceny potencjalnej lokalizacji farmy wiatrowej wykonujemy szczegółowe badania środowiskowe przez okres co najmniej 12 miesięcy, w poszanowaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych, społecznych i gospodarczych regionu.