Wtorek, 19 wrzesień 2017
 • Polski
 • Angielski


1. Czy elektrownie wiatrowe są źródłem hałasu i infradźwięków?

 

W turbinach najnowszej generacji, które obecnie montuje się na farmach wiatrowych w Polsce i na świecie, stosuje się technologię, która redukuje hałas mechaniczny do poziomu poniżej szumu aerodynamicznego. Wprowadzono również szereg zmian konstrukcyjnych, które znacznie zredukowały słyszalność procesów aerodynamicznych. WIĘCEJ...

 

2. Czy elektrownie wiatrowe szkodzą ptakom i pozostałym zwierzętom?

 

Wyniki badań przeprowadzonych na całym świecie pokazują, że ptakom udaje się omijać wieże parków wiatrowych (zmieniają stosownie pułap przelotu i jego kurs), w związku z tym że są to obiekty o znacznej wysokości i dodatkowo posiadają ruchome śmigła. WIĘCEJ...

 

3. Czy istnieje ryzyko złamania masztu albo odpadnięcia śmigła?

 

Elektrownie wiatrowe są tak skonstruowane, żeby wytrzymały nawet bardzo silny wiatr i wyposażone w mechanizmy, które po przekroczeniu określonej prędkości wiatru (ok. 25 m/s) powodują wyłączenie turbiny. Nie zanotowano na świecie śmiertelnych przypadków spowodowanych eksploatacją elektrowni wiatrowych.

 

4. Czy elektrownie wiatrowe nie burzą krajobrazu?

 

Opinie na ten temat są oczywiście subiektywne i bardzo często zmienne. Elektrownia wiatrowa to urządzenie wysokie, niejednokrotnie ponad 150m i poruszające się, więc oczywiście wyróżnia się na tle krajobrazu. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że większość społeczeństwa ma pozytywne nastawienie wobec elektrowni wiatrowych i odbiera je jako estetyczne w swej konstrukcji, nowoczesne, przyjazne środowisku instalacje, o prostym a jednocześnie wyrafinowanym kształcie. Elektrownie wiatrowe przyciągają uwagę turystów zainteresowanych obejrzeniem z bliska majestatycznych wiatraków.
Coraz więcej osób uważa elektrownie wiatrowe za ciekawe urozmaicenie krajobrazu, swego rodzaju "białe drzewa", dzięki którym mamy czystsze powietrze.

 

5. Czy elektrownie wiatrowe wpływają na ludzi i ich zdrowie?

 

Nie ma żadnych dowodów na to, że praca elektrowni wiatrowych wpływa negatywnie na zdrowie ludzi. - Wind Turbine Health Impact Study, Massachusetts Department of Environmental Protection. WIĘCEJ...

 

6. Czy elektrownie wiatrowe szkodzą turystyce?

 

Rezultaty badań ruchów turystycznych wskazują, że turyści nie odbierają elektrowni wiatrowych jako czegoś negatywnego, a bardziej jako oznakę aktywnej ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Niektóre gminy włączają stojące na ich terenie farmy wiatrowe do oferty turystycznej, jako punkt tras pieszych czy rowerowych i organizując na ich terenie spotkania poszerzające wiedzę o ochronie środowiska czy wręcz centra informacyjne odnawialnych źródeł energii. Większość ankietowanych - turystów odwiedzających tereny znajdujące się w sąsiedztwie już funkcjonujących bądź planowanych farm wiatrowych - odnosiła się pozytywnie do tego rodzaju inwestycji deklarując, że obecność elektrowni wiatrowych nie zniechęci ich do ponownego odwiedzenia danego regionu.

 

7. Czy wykorzystanie energii wiatrowej zapobiega globalnemu ociepleniu?

 

Elektrownie wiatrowe są czystym, „zero-emisyjnym” źródłem energii. Turbiny wiatrowe w procesie wytwarzania energii elektrycznej nie emitują gazów cieplarnianych, którymi jest zanieczyszczana atmosfera  podczas spalania paliw kopalnych w konwencjonalnych źródłach energii takich jak elektrownie czy elektrociepłownie. WIĘCEJ...

 

8. Czy Polska ma wystarczające warunki wiatrowe by rozwijać wykorzystywanie elektrownie wiatrowych do produkcji energii elektrycznej?

 

W Polsce warunki wietrzne są zbliżone do tych, które można zaobserwować na terenie Niemiec, a więc lidera wykorzystania energetyki wiatrowej. Dostępne dane i analizy wskazują, iż na powierzchni prawie 2/3 terytorium Polski panują korzystne warunki wiatrowe. Są to przede wszystkim: pas nadmorski, województwo podlaskie, województwo warmińsko – mazurskie oraz podkarpackie.

 

9. Dlaczego należy rozwijać energetykę wiatrową?

 

Elektrownie wiatrowe w procesie wytwarzania energii elektrycznej wykorzystują niewyczerpalne źródło, jakim jest wiatr. Nie zanieczyszczają przy tym atmosfery dwutlenkiem węgla ani innymi substancjami szkodliwymi. WIĘCEJ...

 

10. Czy energetyka wiatrowa jest nadal popularna w tych krajach, które już posiadają wiele takich urządzeń?

 

Społeczna akceptacja dla elektrowni wiatrowych na terenie Unii Europejskiej jest bardzo wysoka. W krajach w których energetyka wiatrowa jest najbardziej rozwinięta wynosi 70% i z roku na rok rośnie. WIĘCEJ...

 

11. Czy elektrownie wiatrowe oznaczają podwyżki cen prądu?

 

Opinia o drogiej energii wiatrowej powstała kilkadziesiąt lat temu, kiedy elektrownie wiatrowe nie były tak wydajne jak dziś, a i prąd był tańszy. WIĘCEJ...

 

12. Czy elektrownie wiatrowe wytwarzają pole elektromagnetyczne i czy jest one niebezpieczne?

 

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz.U. nr 192, poz. 1883]. WIĘCEJ...

 

13. Czy elektrowni wiatrowe wytwarzają efekt migotania cienia?

 

Elektrownie wiatrowe wraz ze śmigłami w bardzo pogodne (bezchmurne) dni rzucają cień. Cień śmigieł porusza się po podłożu, przez co efekt ten nazywany jest migotaniem, a często niesłusznie stroboskopowym. Cień pada przede wszystkim tuż pod elektrownią, a nie na wysokości domostw, do zabudowań może dojść jedynie tzw. półcień, czyli rozmyty i praktycznie niezauważalny. Naukowcy są zgodni, że nie ma żadnych dowodów na to, że zjawisko migotania cieni, którego źródłem jest farma wiatrowa, może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. WIĘCEJ...

 

 

 

Odpowiedzi na pytania opracowano na podstawie:
 1. Harry A. (2007). Wind turbines, noise and health.
 2. Pedersen E., Högskolan i Halmstad. (2003). Noise annoyance from wind turbines - a review.
 3. Rogers A.L. University of Massachusetts. (2006). Wind turbine noise, infrasound and noise perception.
 4. American Wind Energy Association (AWEA). (2009). Wind Turbines and Health.
 5. British Wind Energy Association (BWEA). (2000). Noise from wind turbines. The Facts.
 6. Colby, D. W., Dobie, R., Leventhall, G., Lipscomb D. M., McCunney, R. J.,Seilo, M. T., Sondergaard, B. (2009). Wind Turbine Sound and Health Effects. An Expert Panel Review.
 7. Wind fact sheet #5: Are modern wind turbines noisy?
 8. Notes on low frequency noise from wind turbines (…)
 9. British Wind Energy Association (BWEA). (2006). The impact of wind farms on the tourist industry in the UK.
 10. Massachusetts Department of Environmental Protection, Wind Turbine Health Impact Study
 11. www.wiatrowa.eu.interia.pl
 12. www.oddzialywaniawiatrakow.pl
 13. www.wiatrowa.blox.pl
 14. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 15. www.uratujwiatraki.pl
 16. European Wind Energy Association
 17. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
 18. www.gramwzielone.pl