Wtorek, 19 wrzesień 2017
  • Polski
  • Angielski


Energia Eko

 

Eko Energia to przedsiębiorstwo, którego celem jest propagowanie czerpania energii z źródeł odnawialnych, a także przygotowywanie oraz wdrażanie projektów związanych z parkami wiatrowymi.

 

Współczesna gospodarka światowa boryka się z problemem postępujących zmian klimatycznych oraz ograniczonymi zasobami surowców kopalnych (ich rosnącej ekonomicznej rzadkości), która powoduje wzrost ich cen. Zwiększenie wykorzystania zasobów odnawialnych w produkcji energii (m.in. energii wiatru) oznacza zrównoważony rozwój, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację oraz poprawę jakości środowiska i życia społeczności lokalnych. Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych przynosi wymierne efekty ekologiczno-energetyczne, ponieważ przyczynia się do oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz istotnie redukuje emisję zanieczyszczeń do atmosfery i wód.

 

Kluczowym wyzwaniem w dziedzinie ochrony środowiska staje się zastąpienie przestarzałych i nieefektywnych technologii nowoczesnymi, które są bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku przyrodniczemu. Rynek odnawialnych źródeł energii jest odpowiedzią na wszystkie te wyzwania i właśnie dlatego jest aktualnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków na świecie.