Wtorek, 19 wrzesień 2017
  • Polski
  • Angielski


Aktualności

 


 

Waldemar Pawlak: przekonania przeciwników OZE są absurdalne

12-09-2014

 

OZE musi być postrzegane jako szansa na rozwój regionu. W naszym kraju brakuje strategicznego podejścia, co przejawia się w braku legislacji. Mam nadzieję, że w tej kadencji Sejmu uda nam się przyjąć ustawę o odnawialnych źródłach energii, a nowy rząd bardziej zdecydowanie uruchomi mechanizmy dla OZE – powiedział premier Waldemar Pawlak podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Gdańsku. Sytuacja na Ukrainie to dla nas szansa na zwiększenie niezależności energetycznej naszego kraju. Dziś jest nowy moment na otwarcie i nowy rząd powinien bardziej zdecydowanie uruchomić mechanizmy dla OZE, aby uniknąć deficytu mocy w systemie – przekonuje Waldemar Pawlak, poseł i prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy.

 

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że wysłuchanie publiczne na temat ustawy o OZE, który odbędzie się 15 września, do niczego nie doprowadzi, ponieważ emocje mogą wziąć górę nad poważną debatą. Dlatego, zdaniem Waldemara Pawlaka wysłuchanie publiczne to okazja do zaprezentowania nie tylko rzetelnych opracowań, ale również emocjonalnych argumentów. – Na emocjonalne argumenty nie można odpowiadać merytorycznymi. Przekonania zagorzałych przeciwników OZE, a szczególnie wiatraków, są absurdalne, jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację w Danii i Niemczech, gdzie instalacji energii odnawialnej jest wielokrotnie więcej i żadna epidemia ani choroby nie występują wśród ludzi czy zwierząt – dodał premier Waldemar Pawlak.

 

Podczas konferencji zwrócono również uwagę na problem realizacji celów w zakresie udziału energii odnawialnej na 2020 r. Jeżeli nowy system wsparcia wejdzie w życie w 2016 roku, a aukcje zostaną ogłoszone w drugiej połowie 2016 r., to pierwsze inwestycje mogą ruszyć dopiero w połowie 2017 r. W tej sytuacji realizacja celu na 2020 r. będzie trudna do osiągnięcia. Wydłużenie okresu przejściowego zmniejszy to ryzyko.

 

Kongres ponownie odniósł się do problemu protestów przeciwko OZE. Rozwiązanie tej kwestii zaproponował inwestor z branży energii wiatrowej. - Pieniądze pochodzące z nadwyżek z produkcji energii należy przekazać do specjalnie utworzonego podmiotu, np. Fundacji, do której nie będą miały dostępu władze tylko obywatele. Te fundusze będzie można spożytkować na dowolnie wybrany cel w okolicy – przekonywał Jean Claude Moustacakis prezes Green Bear Corporation Poland. Rozwój OZE w gminie powinien być powodem wyboru polityka na kolejną kadencje, a nie do jego obalenia. Antywiatrakowe protesty mają tylko znaczenie polityczne, tzn. w sytuacji, gdy pojawia się szansa na usunięcie wójta z przeciwnej partii politycznej, to jeżdżą tam politycy i buntują mieszkańców. Uczestnicy Kongresu zaapelowali do polityków o pilne rozwiązanie problemów legislacyjnych dla sektora OZE.

 

 

Źródło: gramwzielone.pl

 

 

 

Branża OZE przed batalią o lepsze prawo

10-09-2014

 

W najbliższych dniach branżę OZE, a szczególnie energetykę wiatrową czeka batalia o poprawę projektów przepisów, które zdecydują o ich przyszłości. W najbliższy czwartek dwie sejmowe komisje ponownie zajmą się projektem nowelizacji prawa budowlanego w zakresie dotyczącym elektrowni wiatrowych, a w poniedziałek odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o OZE.

 

Z projektu nowelizacji prawa budowlanego zniknął kontrowersyjny zapis o minimalnej odległości wiatraków od zabudowań i lasów, ale w ocenie branży nadal zawiera on sporo zapisów, których wprowadzenie w życie może zatrzymać inwestycje w energetykę wiatrową.

 

Zdaniem Arkadiusza Sekścińskiego, wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wprowadzenie zawartych w projekcie zmian sprawi, że w Polsce nie będzie mogła już powstać żadna elektrownia wiatrowa.

 

Zwraca on uwagę na wprowadzony w nowelizacji wymóg, aby wszystkie drogi dojazdowe do farm wiatrowych miały status drogi gminnej. Inni eksperci krytykują w nowelizacji miedzy innymi przepisy o kwalifikacji każdej elektrowni wiatrowej powyżej 500 kW jako budowli.

 

Żródło: cire.pl

 

 

EBOiR będzie inwestować w polski rynek energii odnawialnej

09-09-2014

 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju chce inwestować na polskim rynku rocznie do 600 mln euro - głównie w obszarze energetyki odnawialnej. W najbliższych latach EBOiR zamierza inwestować ok. 500-600 mln euro rocznie. Ten poziom może zostać przekroczony, gdy będzie więcej projektów, które odpowiadają wymaganiom banku. Odpowiednie projekty to inwestycje przyczyniające się do transformacji gospodarczej, liberalizacji danego sektora, a także zwiększające innowacyjność i ograniczające emisję CO2.

 

Do tej pory EBOiR sfinansował w Polsce 11 projektów wiatrowych i biomasowych, których łączny potencjał wynosi 600 MW.

 

Źródło: gramwzielone.pl oraz EBOiR

 

 

Zielone obligacje szansą dla OZE w Polsce

08-09-2014

 

 

Zwiększenie do poziomu 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 roku będzie dla Polski dużym wyzwaniem. Dotychczasowy system publicznego wsparcia nie funkcjonuje, a nowelizacja prawa jest opóźniona, przez co banki niechętnie kredytują projekty w obszarze OZE. Lukę w finansowaniu mogą wypełnić zielone obligacje.

 

Inwestycje w sektorze OZE hamuje obecnie spadek cen zielonych certyfikatów, przez co produkcja energii odnawialnej jest nierentowna. Problemem jest także długi termin finansowania większości projektów, który wynosi 13-14 lat, co przy niepewnych warunkach rynkowych znacząco utrudnia szacowanie ich zyskowności. Niedogodnością dla inwestorów są przedłużające się prace nad nową ustawą ws. OZE.

 

Problemy z finansowaniem w ramach obecnego prawa są łagodzone przez wsparcie m.in. ze strony EBOR-u. Zdaniem prezesa DNB Banku Polska także Polskie Inwestycje Rozwojowe zastanawiają się nad stymulowaniem inwestycji w OZE. Inną, bardziej rynkową alternatywą są zielone obligacje, które pozwalają pozyskać kapitał od inwestorów na inwestycje w OZE. DNB wyemitował takie obligacje dla inwestorów w Skandynawii, gdzie cieszyły się ogromnym powodzeniem. A to dzięki zagwarantowaniu tego, że pieniądze z tych obligacji będą przeznaczone wyłącznie na finansowanie odnawialnych źródeł energii. Sprawiało to, że ich ceny były stosunkowo niskie, a inwestorzy mogli pozyskiwać tanie finansowanie.

 

Źródło: cire.pl

 

 

Niższy podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych

22-08-2014

 

 

Zgodnie z regulacjami podatkowymi opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. wykorzystywane w działalności gospodarczej budowle – roczny podatek wynosi co do zasady 2% ich wartości księgowej. Biorąc pod uwagę wartość poszczególnych elementów infrastruktury elektrowni wiatrowej podatek od nieruchomości może stanowić znaczący wydatek dla inwestorów.

 

Ostatnio pojawiło się bardzo ciekawe rozstrzygnięcie Wójta Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego, w którym potwierdził on, że jedynie część konstrukcyjna wieży, tj. jej część zewnętrzna, stanowi budowlę i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, podczas gdy wyposażenie wieży – część wewnętrzna, techniczna – nie stanowi budowli i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (interpretacja indywidualna z dnia 31 lipca 2014 r., sygn. FN.3101.1.1.2014). Interpretacja ta jest szansą na zoptymalizowanie rozliczeń w podatku od nieruchomości. W szczególności dotyczy to spółek wiatrowych, których elektrownie budowane są z materiałów nowej generacji, a wieże wyposażone są w nowoczesne elementy konstrukcyjno-użytkowe, z wysokim udziałem wartości części technicznych. Konsekwentnie, w takich przypadkach potencjał oszczędności podatkowych uzasadnia podjęcie prób uzyskania – tak jak wskazany podatnik – korzystnej interpretacji.

 

Źródło: gramwzielone.pl i Advicero Tax

 

 

Projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2050

18-08-2014

 

Projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2050 został zaprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki.

Głównymi celami Polityki Energetycznej Polski ma być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przy utrzymaniu konkurencyjności gospodarki oraz zapewnieniu ochrony środowiska.

 W szczególności przewiduje się zwiększenie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnych

Projekt PEP 2050 zakłada w scenariuszu podstawowym , że "udział każdego innego niż węgiel źródła energii w bilansie ma wynosić 15-20 proc., a taka struktura zagwarantuje, że energii nie zabraknie".

Projekt PEP 2050 zakłada, że odnawialne źródła energii będą otrzymywać preferencyjne wsparcie do roku 2030. OZE mają wówczas osiągnąć rynkową dojrzałość.

Wstępne konsultacje projektu nowej Polityki energetycznej Polski do 2050 r. potrwają do 1 września br.

więcej na: gramwzielone.pl

 

Tekst Projektu Polityki energetycznej Polski do 2050r. dostępny tutaj.

 

Pierwsze czytanie ustawy o OZE w Sejmie

22-07-2014

 

Podczas pierwszego czytania projektu wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz podkreślił, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest priorytetem rząd, a projekt ustawy o OZE ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. Przewiduje on wprowadzenie aukcyjnego systemu wsparcia dla OZE. Rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje - m.in. dla spełnienia celów polityki klimatycznej UE - i rozpisywać aukcje na jej dostarczenie dla poszczególnych technologii OZE i wielkości źródeł. Aukcję wygra ten, kto zaproponuje najniższą cenę. W zamian dostanie gwarancję wsparcia przez 15 lat. Cena energii będzie waloryzowana o poziom inflacji.

 

Więcej informacji na wnp.pl oraz gramwzielone.pl

 

Aktualny tekst ustawy tutaj.

 

 

Act on Facts po polsku

11-07-2014

 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w zainicjowanej w kampanii edukacyjnej Act on Facts odnosi się do najpopularniejszych mitów dotyczących elektrowni wiatrowych. Jeden z popularniejszych mitów krążących wokół energetyki wiatrowej dotyczy kosztu wsparcia tej formy pozyskiwania energii, ponieważ uważana jest ona za drogą i nieopłacalną. Jak się jednak okazuje przeciętny konsument płaci za rozwój odnawialnych źródeł energii tylko 20zł rocznie.

 

Więcej ciekawych informacji na stronie Act on Facts.

 

Informacja

28-02-2014

 

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 1.03.2014r. firma Eko Energia koncentruje swoją działalność w głównej siedzibie firmy w Szaflarach. Wszelkie pytania prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce Kontakt.

 

Obowiązek zakupu energii według nowego projektu ustawy o OZE

24-02-2014

 

Obowiązek zakupu od danego wytwórcy energii elektrycznej powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i trwa przez kolejnych 15 lat, przy czym okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w danej instalacji OZE, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 roku.

Źródło: Ustawa o odnawialnych źródłach energii

 

 

List otwarty do Premiera, podpisany przez przedstawicieli 33 organizacji z branży odnawialnych źródeł energii

17-01-2014

 

W liście otwartym do premiera, przedstawiciele 33 organizacji skupiających branżę odnawialnych źródeł energii wystosowali apel o odrzucenie obecnego projektu ustawy o OZE i o powrót do prac nad poprzednim projektem z października ubiegłego roku.

 

Sygnatariusze listu apelują o odrzucenie projektu ustawy o OZE w wersji 4.1. "jako szkodliwego dla polskiej energetyki, gosopdarki i społeczeństwa" i postulują o powrót do projektu ustawy z października 2012 r "otwartego na rozwój energetyki obywatelskiej".

 

Pod listem podpisało się 33 organizacji branżowych i ekologicznych w tym: Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Polska Izba Ekologii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki oraz Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne.

Pełna treść listu dostępna tutaj.

 

 

PSEW: fakty i mity w sejmowej debacie o energii wiatrowej

16-01-2014

 

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) wskazują, że wprowadzenie tzw. 3 kilometrów sztywnych odległości (nowelizacja Prawa budowlanego) oznacza całkowite zlikwidowanie rozwoju tego źródła OZE w Polsce.

 

Eksperci PSEW wskazują, że aktualnie obowiązujące ustawy i rozporządzenia z zakresu ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego kompleksowo regulują wszystkie aspekty powstawania i funkcjonowania parków wiatrowych. Oznacza to, że dla każdej inwestycji wykonuje się szczegółowe analizy, które wskazują, czy realizacja danego przedsięwzięcia jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa, przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Więcej na portalu gramwzielone.

 

 

Hiszpania oszczędza 2,7 mld euro na imporcie paliw kopalnych dzięki OZE

30-12-2013

 

W 2013 roku po raz pierwszy energia wiatrowa była dominująca w hiszpańskim miksie energetycznym, a udział źródeł odnawialnych w konsumpcji energii w Hiszpanii przekroczył 42%.

 

W mijającym roku farmy wiatrowe dostarczyły 246,17 TWh energii elektrycznej, co stanowiło 21,1% energii wyprodukowanej ogółem w Hiszpanii.

 

Energetyka wiatrowa wyprzedziła tym samym energetykę atomową, która dostarczyła 21% energii wyprodukowanej w Hiszpanii w 2013 r., a także energetykę węglową (14,6%), energetykę wodną (14,4%).

 

Hiszpańskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej (Asociacion Empresarial Eolica - AEE) podaje, że dzięki produkcji energii ze źródeł odnawialnych Hiszpania w 2013 r. zaoszczędziła na imporcie paliw kopalnych 2,7 mld euro. Ponadto, produkcja energii z wiatru w Hiszpanii przyczynia się do znaczącego spadku cen energii na rynku hurtowym.

 

Źródło: gramwzielone.pl

 

 

Opinie do projektu ustawy o OZE

03-12-2013

 

Największe instytucje zrezszające firmy z branży energii odnawialnej przygotowały swoje opinie i propozycje rozwiązań legislacyjnych do projektu ustawy o OZE zaprezentowanego przez Ministerstwo Gospodarki 13 listopada br. Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Energi odnawialnej do przeczytania tutaj, a opinia Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej tu.

 

 

Konferencja "Rozwój odnawialnych źródeł szansą dla Polski”

22-11-2013

 

27 listopada 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki odbędzie się konferencja zatytułowana "Rozwój odnawialnych źródeł szansą dla Polski”. Współorganizatorami konferencji są Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.
 

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców. Zmiany systemów wsparcia w przygotowywanej ustawie o odnawialnych żródłach energii sprzyjać będą dywersyfikacji wykorzystania poszczególnych źródeł odnawialnych. Dzięki temu w działania na rzecz osiągania celu dla udziału energii zielonej w bilansie energetycznym Polski zaangażuje się większa liczba podmiotów, co stanie się impulsem dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. Program konferencji dostępny tutaj.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, gramwzielone.pl

 

 

 

Konferencja "Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa podlaskiego"

12-11-2013

 

18 listopada 2013r., Fundacja EuroNatur, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Politechnika Białostocka oraz Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny organizują konferencję pt. „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa podlaskiego".

 

Celem konferencji jest promocja odnawialnych źródeł energii wśród przedsiębiorców, władz lokalnych i mieszkańców województwa podlaskiego w zakresie możliwości ich wykorzystania. W trakcie konferencji zostaną m.in. zaprezentowane doświadczenia przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych z Niemiec, kraju, który jest liderów wykorzystania odnawialnej energetyki wiatrowej w Europie. Przedstawione zostaną możliwości jakie daje energia wiatrowa i sposób jej zaadaptowania w województwie podlaskim. Zamierzeniem organizatorów jest, aby przekazane doświadczenia niemieckie stały się impulsem do wykorzystania potencjału, jaki dają OZE. Szczegółowy program konferencji tutaj.

 

Źródło: Wrota Podlasia

 

 

Raport Greenpeace - [R]ewolucja energetyczna dla Polski

28-10-2013

 

Najnowszy raport Greenpeace „[R]ewolucja Energetyczna dla Polski” udowadnia, że zmiana struktury rynku energetycznego w Polsce oparta między innymi na stopniowym przechodzeniu na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, jest realną alternatywą.

 

Realizacja tego scenariusza bedzie możliwa jedynie dzięki  szybkiejej zmianie polityki energetycznej, implementacji unijnych dyrektyw, a zwłaszcza po przyjęciu przez Polskę ustawy o OZE proponującej stabilny system wsparcia. Autorzy raportu przekonują, że "uzależnienie Polski od paliw kopalnych nie jest konieczne, ponieważ mamy ogromny, niewykorzystany potencjał krajowych odnawialnych źródeł energii, który blokują niewłaściwe decyzje polityczne". Wykorzystanie potencjału krajowych źródeł odnawialnych będzie prowadziło do obniżenia kosztów produkcji energii i znacznego ograniczenia importu surowców.  Jednocześnie w ocenie Greenpeace zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w polskim bilansie energetycznym nie będzie się wiązało z znacznymi obciążeniami dla końcowych odbiorców energii, ponieważ  wbrew obiegowym opiniom rozwój OZE w Polsce nie wpłynie znacząco na wysokość rachunków za energię do roku 2030.

 

Według  najbardziej pożądanego scenariusza zakładanego w raporcie Greenpeace, do roku 2030 w sektorze energetyki odnawialnej powstanie ponad 100 tys. miejsc pracy, stanowiących 63 proc.zatrudnienia w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Pełna treść raportu dostępna tutaj.

 

Źródło: cire.pl

 

Rośnie poparcie dla walki ze zmianami klimatu

14-10-2013

 

Coraz powszechniejsze jest zrozumienie, że skutki zmian klimatycznych przynoszą wymierne szkody wszystkim, również biznesowi - stwierdziła Connie Hedegaard na konferencji prasowej po tzw. preCOP - konferencji poprzedzającej listopadowy szczyt klimatyczny COP. Komisarz zaznaczyła, że podczas spotkania szef Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) Rajendra Pachauri przedstawił raport, z którego wynika, że przyczyną obserwowanego globalnego ocieplenia na 95 proc. jest aktywność człowieka.

 

Komisarz oczekuje, że podczas szczytu klimatycznego nastąpi odniesienie się do tzw. ambicji klimatycznych przed 2020 r. Chodzi o to, co można zrobić dodatkowo, ponad obowiązujące cele 20-20-20, zwłaszcza w odchodzeniu od dotowania paliw kopalnych, ograniczania gazów HFC (fluorowęglowodorów) oraz podniesienia udziału odnawialnych źródeł energii, jak i efektywności energetycznej.

 

Connie Hedegaard podkreśliła, że KE dalej będzie pracować nad celami klimatycznymi UE na rok 2030. "Trzeba pamiętać, że to element przewidywalności, której tak oczekują inwestorzy i sektor energetyczny na czas po roku 2020" - oświadczyła komisarz. Dodała, że w polskiej energetyce w najbliższych latach trzeba będzie zastąpić dużą moc ze starych bloków nowymi źródłami. "To bardzo ważne, w jaki sposób zostaną one zastąpione. Polacy jednoznacznie przekazali nam, że chodzi o to, żeby nie zamrażać obecnej struktury wytwarzania energii" - zaznaczyła Hedegaard.

 

Źródło: Puls Biznesu

 

Patronat medialny nad konferencją Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii w rozwoju samorządów

28-09-2013

 

W trakcie tegorocznych III Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® POLAND odbędzie się Dzień Samorządowca, w ramach którego dnia 16 października br. zaplanowana została konferencja: Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii w rozwoju samorządów. Eko Energia jest patronem medialnym tego wydarzenia, a organizatorem tegorocznego Dnia Samorządowca jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, które od lat jest partnerem samorządów tworząc forum do dyskusji nt. istotnych czynników dla funkcjonowania i rozwoju samorządów. Wydawnictwo dostarcza również wiedzę i rozwiązania, m.in. System Informacji Prawnej LEX Samorząd Terytorialny, publikacje książkowe i publikacje czasopiśmiennicze: "Samorząd Terytorialny", „Finanse Komunalne”, serwis samorządowy www.samorzad.LEX.pl.

 

Celem tegorocznej konferencji jest podjęcie dyskusji nad rozwojem OZE oraz sposobach minimalizacji barier dla rozwoju inwestycji wykorzystujących lokalne rynki odnawialnych źródeł energii. Temat ten jest niezwykle istotny ze względu na toczące się prace związane z procedowaniem projektu ustawy OZE. Samorządy powinny prowadzić aktywną politykę energetyczną zmierzającą w kierunku współpracy między biznesem, sektorem publicznym i społeczeństwem. Temu służyć ma wiedza dotycząca zasad i regulacji prawnych dotyczących sfery energetyki z OZE, którą planujemy naświetlić w trakcie tegorocznej konferencji.

 

W programie konferencji podejmowane będą tematy:
- OZE a rozwój lokalnych gospodarek, samorząd jako (współ)inwestor w odnawialne źródło  energii
- Projekt ustawy OZE  a nowe ramy prawne energetyki w Polsce, najważniejsze zmiany  wynikające z projektu ustawy o OZE
- Czy OZE mogą posłużyć do optymalizacji budżetów j.s.t.? Wpływy z podatków,  dochody ze  sprzedaży energii
- Możliwości finansowania inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii
- Proces inwestycyjny w OZE w kontekście współpracy z samorządami - ramy prawne
- Problemy z zagospodarowaniem przestrzennym i ochroną środowiska związane z OZE.  Wpływ inwestycji na lokalne środowisko, tereny chronione
- Rozwój OZE a gospodarka odpadowa - rola samorządów w gospodarce odpadami  biodegradowalnymi
- Pozyskanie energii z  utylizacji odpadów w gminach
Więcej informacji na stronie RENEXPO® Poland.

 

 

Ruszyła kampania Vestas: Act on Facts

09-08-2013

 

Ruszyła kampania Vestas: Act on Facts, mająca na celu oddzielenie prawd od mitów na temat energetyki wiatrowej oraz przekształcenie publicznej, powszechnej akceptacji dla energii odnawialnej w czynne akcje poparcia. Energetyka wiatrowa niejednokrotnie musi mierzyć się z kampaniami dezinformacyjnymi i nieprawdziwymi opiniami. Act on Facts ma zapewnić kompletną i zbalansowaną bazę informacji na temat energetyki wiatrowej, która bedzie powszechnie dostępna dla ludzi na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej Act on Facts oraz w najnowszym wydaniu magazynu Recharge.

 

Na Warmii i Mazurach mieszkańcy przychylni wiatrakom

24-07-2013

 

Z badań przeprowadzonych przez TNS Polska wynika, że energetyka wiatrowa cieszy się ogólną aprobatą mieszkańców Warmii i Mazur. Zdecydowana większość respondentów (87 proc.) jest zdania, że elektrownie wiatrowe są dobrym źródłem energii, a 75 proc. wyraża zgodę na to by na terenie ich gminy powstała farma wiatrowa. Z badań wynika, że mieszkańcy gmin z farmami wiatrowymi, w porównaniu do ogółu mieszkańców, dostrzegają zdecydowanie więcej plusów związanych z budową elektrowni wiatrowych. Wiele samorządów widzi w budowie farm nie tyko korzyści finansowe, ale także szansę poprawy często fatalnej jakości dróg lokalnych i sieci energetycznej. Dla rolników i właścicieli gruntów wiatraki to z kolei dodatkowe źródło przychodu. Prezentacja wyników badania dostępna tutaj.

Źródło: cire.pl, PSEW

 

 

Odnawialne źródła energii receptą na wzrost gospodarczy

19-07-2013

 

Uczestnicy debaty zorganizowanej przez 'Rzeczpospolitą" (m.in. Andrzej Malinowski, 
prezydent organizacji Pracodawcy RP, Stanisław Gawłowski, 
wiceminister środowiska, Mariusz Klimczak, 
prezes Banku Ochrony Środowiska) analizowali rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce i starali się odpowiedzieć na pytanie czy rozwój OZE może byc kołem zamachowym dla całej gospodarki. Wszyscy byli zgodni, że prawdziwym impulsem dla całej branży będzie sfinalizowanie prac nad dużą ustawą o OZE, która powinna być oceniana jako element strategii gospodarczej kraju, a nie jedynie dostosowanie prawa do unijnych dyrektyw. Uczestnicy debaty przytoczyli szereg argumentów za tym, że branża OZE powinna być wspierana. Inwestycje z tego obszaru nie są bowiem zagrożeniem dla polskich kopalni, a obawa o wzrost kosztów zakupu energii jest również nieuzasadniona. Eksperci podkreslali, że w perspektywie 10 czy 15 lat energetyka odnawialna będzie wygrywać z konwencjonalną.

 

 

Polska wersja strony o transformacji energetycznej

15-07-2013

 

Ruszyła polska wersja strony na temat Energiewende (link), czyli transformacji energetycznej w Niemczech, w kierunku energetyki odnawialnej. Witrynę stworzyła Fundacja im. Heinrich Bölla, w celu przybliżenia aspektów prawnych, gospodarczych i technologicznych związanych z tym tematem. Treści zamieszczone na tej witrynie stanowią doskonałą lekturę dotyczącą doświadczeń kraju, który jest liderem w rozwoju energetyki odnawialnej, a w szczególności wiatrowej. Możemy przeczytać o szansach wynikających z transformacji w kierunku OZE, udziale społeczeństwa w procesie transformacji energetycznej, wpływie na gospodarkę i rynek pracy, spadających kosztach produkcji energii odnawialnej, roli nowoczesnej energetyki w zmniejszaniu emisji CO2, efektywności energetycznej i nieuchronności tego procesu. Szczególnej uwadze polecamy dział prezentujacy główne wnioski i zestaw grafik (link). Źródło: poznajatom.org

 

Odnawialne źródła energii dają bezpieczeństwo

26-06-2013

 

Według Generalnej Dyrekcji ds. Energii (DGE) Komisji Europejskiej, odnawialne źródła energii (OZE) dają bezpieczeństwo, ponieważ nie wymagają importu surowców, a ich wpływ na wzrost cen energii elektrycznej jest minimalny. Dyrektor ds. OZE, badań i efektywności energetycznej DGE Marie Donnelly uważa, że wzrost cen energii w UE w ostatnich latach nie był spowodowany rosnącym udziałem źródeł odnawialnych, ponieważ większość energii powstaje z paliw kopalnych, których ceny ostatnio wzrastały.  Przedstawiciele DGE zwracają również uwagę, że OZE bardzo szybko tanieją, koszt energii z paneli fotowoltaicznych jest już na tym poziomie, jaki KE kilka lat temu przewidywała na 2020 r., a koszty lądowej energetyki wiatrowej spadają rocznie o 20%.

 

Stanowisko PIGEO do projektu ustawy o zmianie krajobrazu

24-06-2013

 

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, której członkiem jest Eko Energia, przygotowała stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie krajobrazu przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zachęcamy do lektury, treść stanowiska dostępna tutaj.

 

Prezes Eko Energii w Zarządzie Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO)

17-06-2013

 

Z przyjemnością informujemy, że podczas Walnego Zgromadzenia Członków PIGEO, w przeprowadzonych wyborach uzupełniających do Zarządu PIGEO wybrany został Pan Józef Pawlikowski – Bulcyk, Prezes Zarządu firmy Eko Energia.

 

Raport Greenpeace

07-06-2013

 

Greenpeace opublikował dziś raport, który poddaje szczegółowej analizie wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez polski sektor energetyczny na zdrowie ludzi. Wyniki analiz są niepokojące: w wyniku działalności elektrowni i elektrociepłowni umiera rocznie więcej osób niż ginie w ciągu roku na polskich drogach. Eksperci, między innymi z Instytutu Energetyki Odnawialnej i Instytutu na rzecz Ekorozwoju twierdzą, że polski sektor energetyczny powinien ulec transformacji w kierunku odnawialnych źródeł i podniesienia efektywności energetycznej. Zwracają również uwagę na to, że produkcja energii nie musi wiązać się z utratą zdrowia i pogorszeniem jakości życia społeczństwa Dla zrównoważenia i skontrastowania negatywnych skutków zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie i elektrociepłownie w tekście raportu pojawiają się bardzo częste odniesienia konkretnie do energetyki wiatrowej, jako przykładu zeroemisyjnej i przyjaznej środowisku metody wytwarzania energii. Całość raportu dostępna tutaj.

 

Szczególnej uwadze polecamy również portal Greenpeace poświęcony tej tematyce (link) oraz dział pytania i odpowiedzi, który rozwiewa najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące energetyki konwencjonalnej i odnawialnej.

 

Raport Health and Environmental Alliance (HEAL)

04-06-2013

 

Zgodnie z raportem zaprezentowanym przez oragnizację Health and Environmental Alliance (HEAL), spalanie węgla w elektrowniach węglowych w Polsce wywołuje koszty zdrowotne w wysokości 12.5–34,4 miliardów złotych rocznie (€3–8,2 miliarda). Dane przedstawione w raporcie stanowią pierwszą w historii wycenę wpływu na zdrowie energetyki węglowej i jego kosztu ekonomicznego. Stanowią one część pierwszej ogólnoeuropejskej wyceny tych kosztów. Raport “Niepłacony rachunek - Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie” (The unpaid health bill: how coal power plants make us sick) przedstawia dowody naukowe na to, że zanieczyszczenie powietrza jest istotnym czynnikiem ryzyka zdrowotnego. Raport pokazuje, że ograniczenie emisji ze spalania
węgla, inwestycje w efektywność energetyczną oraz rosnąca rola odnawialnych źródeł energii w Polsce przyniosą ogromne korzyści zdrowotne wszystkim obywatelom i obywatelkom Polski. Więcej na www.env-health.org, pełna treść raportu dostępna tutaj.

 

Raport Światowego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (WWEA)

31-05-2013

 

Światowe Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej opublikowało raport, którego główne wnioski są następujące:

  • na koniec 2012 roku moc zainstalowana elektrowni wiatrowych na świecie wyniosła 282 GW, przy czym 44,6 GW zostało przyłączonych w 2012 roku,
  • z końcem roku 2012 zainstalowane na świecie turbiny były w stanie dostarczyć 580 TWh rocznie, czyli więcej niż 3% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną,
  • 100 krajów zdecydowało się na pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru, ostatnio do grona krajów rozwijających energetykę wiatrową dołączyła Islandia.

Podsumowanie sytuacji w Europie:

  • Niemcy są nadal największym i najbardziej stabilnym rynkiem dla energetyki wiatrowej z zainstalowanymi 31 GW, kolejna jest Hiszpania z 22,8 GW
  • Moc zainstalowana we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii jest porównywalna i wynosi około 7,5-8,5 GW
  • Polska, Rumunia i Szwecja były głównymi rynkami nowo instalowanych mocy.

 

Więcej na reo.pl, World Wind Energy Association. Pełny tekst raportu dostępny tutaj.

 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego nt. unijnej strategii rozwoju energii odnawialnej

22-05-2013

 

W opublikowanym wczoraj projekcie Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie bieżących wyzwań i szans związanych z energią odnawialną na europejskim wewnętrznym rynku enerii, Parlament Europejski wzywa do wyznaczenia obligatoryjnego udziału OZE w konsumpcji energii w Unii Europejskiej do roku 2030. PE opowiada się za ustanowieniem 30% celu udziału zielonej energii w konsumpcji energii we Wspólnocie do roku 2030. Więcej na gramwzielone.pl, treść Rezolucji dostępna tutaj.

 

Poparcie programu edukacyjno-informacyjnego dotyczącego energii odnawialnej

06-05-2013

 

Na wniosek Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej Eko Energia poparła inicjatywę zorganizowania ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej energii odnawialnej. Treść listu wspierającego tutaj.

 

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 24-25.04.2013

26-04-2013

 

Przedstawiciele Eko Energii wzięli udział w konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, które odbyło się w dniach 24-25 kwietnia 2013r. w hotelu Narvil w Serocku. W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm z całej Europy, między innymi deweloperzy, inwestorzy, producenci urządzeń oraz stowarzyszenia branżowe. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z oceną bieżącej sytuacji na rynku, zdobyć informacje na temat najnowszych trendów oraz usłyszeć najbardziej aktualne prognozy rozwoju energetyki wiatrowej. Eksperci podczas konferencji zapewniali,  że sektor wiatrowy może liczyć na dalszy stabilny rozwój, szczególnie w perspektywie wieloletniej.

 

Ponad 57 mld zł wsparcia dla OZE do 2020r.

29-04-2013

 

Na podstawie rządowych dokumentów wyliczono, że ze wszystkich źródeł OZE w najbliższych latach największe wsparcie finansowe udzielone zostanie energetyce wiatrowej.
Łączna wartość wsparcia w formie dopłat do sprzedawanej energii, które branża OZE otrzyma ta w latach 2012–2020 wynosi aż 57,3 mld zł. Ponad 43 proc. tej kwoty otrzymają producenci energii wiatrowej. Kolejne miejsce zajmą firmy produkujące energię w źródłach fotowoltaicznych (blisko 27 proc. udziału w subwencjach), biogazowych (15-proc. wsparcia), biomasowych (9,5 proc. wsparcia), wodnych (5 proc.). Energetyka geotermalna otrzyma 0,01 proc. wsparcia. Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna.

 

Raport Global Wind Energy Association

17-04-2013

 

Raport zawiera kompleksowy opis stanu sektora energetyki wiatrowej na świecie, obecnego w ok. 80 krajach, z czego w 24 jest zainstalowanych ponad 1000MW (np. w Polsce). W tegorocznym wydaniu raportu znaleźć można również analizę najważniejszych rynków na świecie dla energii wiatrowej oraz opis przyszlych trendów na lata 2013-2017. Pełna wersja raportu w języku angielskim tutaj.

 

Centrum badań nad zieloną energią w Białymstoku

17-04-2013

 

Rozpoczęła się budowa innowacyjnego centrum dydaktyczno-badawczego Politechniki Białostockiej, które zajmować się będzie m.in. problematyką odnawialnych źródeł energii.
Centrum ma być gotowe w trzecim kwartale 2014 roku i będzie wyposażone w celach naukowych w kolektory słoneczne, wiatraki prądotwórcze o poziomej i pionowej osi obrotu, panele fotowoltaiczne oraz stację pogodową. Na Politechnice Bialostockiej ma też powstać kierunek ekoenergetyka, który będzie prowadzony wspólnie przez kilka wydziałów politechniki. Budowa centrum doskonale wpisuje się w strategię rozwoju województwa podlaskiego, które charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami naturalnymi dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczegolności dla energii wiatrowej ze względu na położenie w najkorzystniejszej, I strefie wietrzności.

 

PSE wyda na inwestycje ok 23 mld zł do 2020 roku

11-04-2013

 

Około 23 mld zł powinny wynieść wydatki PSE na inwestycje do 2020 roku. Wśród planów inwestycyjnych dyrektor departamentu inwestycji w PSE wymienił wyprowadzenie mocy z nowych bloków wytwórczych oraz nowych źródeł odnawialnych, w tym przede wszystkim z siłowni wiatrowych, a także rozwój połączeń transgranicznych. Do 2025 roku spółka planuje budowę ok. 4600 km nowych linii przesyłowych oraz stacji elektroenergetycznych, a także modernizację 2,5 tys. istniejących linii i 21 stacji. Więcej na www.cire.pl

 

Eko Energia czlonkiem Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej

25-03-2013

 

Z przyjemnością informujemy, że Eko Energia została członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO). Jest to najwieksza pozarządowa organizacja reprezentująca zrzeszonych członków w Polsce, działających w poszczególnych  obszarach energii ze źródeł odnawialnych. Do PIGEO należą stowarzyszenia branżowe, producenci urządzeń, firmy szkoleniowe, konsultingowe, firmy wykonawcze oraz krajowi i zagraniczni inwestorzy, którzy przygotowują i realizują projekty wykorzystujące odnawialne żródła do produkcji energii. Wiecej informacji o PIGEO znajdą Państwo na stronie www.pigeo.org.pl

 

Energia wiatrowa tańsza niż z elektrowni węglowych i gazowych

15-03-2013

 

Bloomberg New Energy Finance przeprowadził w Australii analizy, z których wynika, że energia wiatrowa jest już tańsza niż energia produkowana w nowych elektrowniach węglowych czy gazowych. Michael Liebreich z Bloomberga podsumowuje, że opinia o drogiej energii odnawialnej, a taniej energii konwencjonalnej nie jest już aktualna. Według analiz Bloomberga, koszt produkcji energii na farmach wiatrowych w Australii wynosi około 80 AUD/MWh, natomiast koszt energii produkowanej w elektrowni węglowej to około 143 AUD/MWh, a w elektrowni gazowej - 116 AUD/MWh. Koszty energii konwencjonalnej, zawierają koszty emisji CO2, ale nawet wyłączając je z kalkulacji energia wiatrowa jest i tak o 14% tańsza niż energia węglowa. (Źródło: Bloomberg New Energy Finance oraz www.gramwzielone.pl)

 

Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power

11-03-2013

 

W dniach 6-7 marca 2013 roku przedstawiciele Eko Energii wzięli udział w Kongresie Energii Odnawialnej Green Power, zorganizowanym przez Fundację Reo i Polską Izbę Gospodarcąa Energii Odnawialnej (PIGEO). Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu były słowa: „Energia ze źródeł odnawialnych kluczem do bezpieczeństwa energetycznego XXI wieku”. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP wyraził przekonanie, że Polska powinna wypracować racjonalne zasady poparcia rozwoju dla odnawialnych źródeł energii, ponieważ będzie to jednocześnie impulsem do zwiększenia udziału tej formy energii w całości zużycia energii w Polsce, a co za tym idzie pomoże w realizacji polityki UE oraz otworzy nowe możliwości  technologiczne. Kongres był płaszczyzną do prowadzenia dyskusji, w których wzięli udział politycy, inwestorzy i eksperci branży OZE.

 

PSE zainwestuje 8 mld zł w nowe linie energetyczne

28-02-2013

 

Do 2017 r. PSE zainwestuje ok. 8 mld złotych w rozwój systemu energetycznego. Inwestycje będą dotyczyły przede wszystkim nowych linii przesyłowych, których ma powstać nawet kilka tysięcy kilometrów. Podłączą one do systemu energetycznego m.in. nowe farmy wiatrowe na północy Polski. Powstaną również nowe połączenia transgraniczne, w tym współfinansowany przez UE most energetyczny Polska-Litwa. Energetyka odnawialna oraz konwencjonalna potrzebują sieci przesyłowych, by rozprowadzać produkowaną energię, a prognozuje się, że zwłaszcza na północy Polski zapotrzebowanie ze strony farm wiatrowych będzie znaczące.

 

Energia odnawialna szansą dla gmin

22-02-2013

 

Przedstawiciele Eko Energii wzieli udział w Konferencji „Energia Odnawialna szansą dla gmin”, która odbyła się 20 lutego 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki, a zorganizowana została przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związek Gmin Wiejskich RP, Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej. Udział w konferencji wziął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, który podkreślił konieczność promowania wszystkich technologii i zachęcania do inwestowania w nowe moce wytwórcze, oparte na lokalnych i dostępnych źródłach. Głównym celem konferencji była dyskusja o minimalizacji barier dla lokalizowania inwestycji wykorzystujących lokalne rynki odnawialnych źródeł energii.

 

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) udostępniło statystyki dotyczące energii wiatrowej w Europie.

13-02-2013

 

Na stronie internetowej Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) można zapoznać się z najnowszymi statystykami dotyczącymi energii wiatrowej w Europie (link). W 2012 roku na terenie Unii Europejskiej zainstalowano dodatkową moc produkcyjną energii elektrycznej pochodzącej z wiatru wynoszącą 11,6 GW, co daje w sumie całkowitą zdolność produkcyjną na poziomie 105,6 GW. Liderem w zakresie całkowitych zdolności produkcyjnych energii wiatrowej są Niemcy z 31,3 GW (30 proc.), Hiszpania (22,8 GW, 22 proc.), Zjednoczone Królestwo (8,4 GW, 8 proc.), Włochy (8,1 GW, 8 proc.) i Francja (7,2 GW, 7 proc.), w Polsce do tej pory zainstalowano ok 2,5 GW.

 

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opublikowało raport pt. „Eastern Winds”

06-02-2013

 

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opublikowało raport pt. „Eastern Winds” (Wiatr ze wschodu), w którym dokonano analizy rozwoju energetyki wiatrowej na rynkach wschodzących w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, między innymi w Polsce.
W ocenie autorów opracowania, do 2020 roku w Europie Środkowej i Wschodniej energia wiatrowa stanie się znaczącym źródłem energii elektrycznej. Dwanaście nowych państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej planuje zwiększyć moce produkcyjne energii wiatrowej z 6,4 GW pod koniec 2012 roku do 16 GW do 2020 roku, co według szacunków autorów opracowania odpowiada wielkości zużycia energii przez 9 milionów gospodarstw domowych. Calość raportu dostępna tutaj.

 

 

Konferencja Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

01-02-2013

 

Przedstawiciele Eko Energii wzięli udział w konferencji pt. "Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego" zorganizowaną przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Politechnikę Białostocką i niemiecką Fundację EuroNatur. Relacja w TV Bialystok do obejrzenia tutaj (początek ok. 12min nagrania).

 

 

Konferencja "Energia odnawialna szansą dla gmin"

24-01-2013

 


Wśród polskich gmin systematycznie rośnie świadomość znaczenia rozwoju energii odnawialnych. Coraz większa liczba samorządów podejmuje działania na rzecz osiągania założonego 15% udziału energii zielonej w bilansie energetycznym Polski do roku 2020. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej organizuje Konferencję "Energia odnawialna szansą dla gmin", która odbędzie się 20lutego 2013r. w Ministerstwie Gospodarki i ma być platformą do dyskusji nad minimalizowaniem barier dla lokalizowania inwestycji wykorzystujących lokalne rynki odnawialnych źródeł energii. Program konferencji dostępny tutaj.

 

Publikacje dotyczące energii wiatrowej

21-01-2013

 

Międzynarodowa firma doradcza Ernst&Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association przygotowała raport zatytułowany "Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce". Wynika z niego jednoznacznie, że energetyka wiatrowa może być motorem ekonomicznego rozwoju nie tylko polskich gmin, ale i całych regionów. Raport w całości do przeczytania tutaj. Kolejną, wartą uwagi publikacją jest raport "Polska 2050 - na węglowych rozstajach" wykonany w ramach projektu Niskoemisyjna Polska 2050. Według autora Autora doświadczenia i przykłady pochodzace z Wielkiej Brytanii i Danii wskazują, że impulsem zmian jest dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego: wspieranie efektywności energetycznej i rozwój źródeł energii, opartych na wykorzystaniu lokalnych, odnawialnych zasobów. Pełna treść raportu tutaj.

 

Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

08-01-2013

 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Politechnika Białostocka i niemiecka Fundacja EuroNatur organizuje konferencję pt. Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego. Jej celem jest promocja odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, władz lokalnych i mieszkańców województwa podlaskiego w zakresie możliwości ich wykorzystania. Program konferencji tutaj.

 

Od 1 stycznia 2013 r. większy obowiązek zakupu zielonych certyfikatów

01-01-2013

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 1 stycznia 2013r. zwiększa się obowiązkowy udział zielonej energii w portfolio energetycznym dystrybutorów energii. Więcej na ten temat w artykule na portalu zielonej energii gramwzielone.pl Treść Rozporządzenia do przeczytania tutaj.

 

Polski wiatr znacznie tańszy niż atom

18-12-2012

 

Wg Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Polska powinna jednoznacznie określić swoja przyszłość energetyczną – albo wesprzeć rozwój źródeł odnawialnych, inwestując przede wszystkim w najbardziej rentowne źródło energii jakim jest wiatr, albo postawić na atom. Brak jednoznacznej decyzji powoduje, że sektor energetyki jądrowej otrzymuje około 200 mln złotych rocznie, a za te środki można zbudować nowoczesne instalacje OZE lub rozbudować sieć energetyczną. Pełna treść stanowiska PSEW tutaj.

 

II Mikołajkowy Turniej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego

14-12-2012

 

Z przyjemnością informujemy, że firma Eko Energia wspiera w roli sponsora II Mikołajkowy Turniej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego, pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Turniej odbędzie się 15.12.2012 na Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach.

 

Odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat Komisji Gospodarki ws. przyszłości energetyki wiatrowej.

11-12-2012

 

14 listopada Rada Ministrów przyjęła stanowisko, w którym czytamy m.in: „Rząd stoi na stanowisku zgodnie z którym kwestie związane z wpływem turbin wiatrowych na warunki życia ludzi mieszkających w otoczeniu siłowni wiatrowych oraz na całość środowiska są obecnie analizowane na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko (...)" Pełna treść doumentu dostępna tutaj.

 

3 x TAK dla Wiatru. Apel XV Forum Energetyki Wiatrowej

23-11-2012

 

„20 listopada 2012 w Warszawie zakończyło się XV Forum Energetyki Wiatrowej, którego uczestnicy opracowali argumenty za dalszym rozwojem tego sektora. Apel „3 X TAK dla wiatru” ma na celu zwrócenie uwagi na ryzyko utraty ogromnych korzyści dla państwa polskiego i społeczeństwa w przypadku odwrotu od zielonej energii (…)”

Więcej na:
XV Forum Energetyki Wiatrowej

 

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na temat listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów sygnowanego przez stowarzyszenia Koalicji Bezpieczna Energia

21-11-2012

 


„Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (dalej: PSEW) zapoznało się z treścią listu otwartego Koalicji Stowarzyszeń Bezpieczna Energia, skierowanego do Pana Prezesa Rady Ministrów, opublikowanego m.in. w Portalu Samorządowym w dniu 12 listopada br. Stwierdzamy, że zawiera on wiele nieprawdziwych informacji, które mogą wprowadzić w błąd osoby decydujące o polityce energetycznej kraju oraz opinię publiczną (…)”

Więcej na:
Stanowisko PSEW dot. listu otwartego Koalicji Stowarzyszeń Bezpieczna Energia